Vítejte

Vítejte na stránkách, které chtějí přispět k uchování památky československých legionářů a to tím, že chtějí najít a shromažďovat fakta a vzpomínky o příslušnících 12. roty 4. pluku Prokopa Velikého československých legií v Rusku.

A proč právě tato jednotka? V  dětství mi babička vyprávěla, že její tatínek, když byl na vojně, plavil se na veliké lodi. V té době jsem tomu nevěnoval takovou pozornost a nepřišlo mi zvláštní, že my jako suchozemci jsme měli vojsko na lodích. O pár desítek let později jsem si však tyto vzpomínky vybavil a rozhodl se tuto záhadu vyřešit. A to návštěvou Vojenského ústředního archívu v Praze.

Asi už víte, kam směřuji. Ano, můj pradědeček byl příslušníkem československých legií v Rusku, konkrétně 12. roty 4. pluku Prokopa Velikého. A ta loď se jmenovala Amerika, na ní se legionáři přepravovali z ruského Vladivostoku do Evropy.

A proč tedy na web? Opět vše vychází z mé vlastní zkušenosti. Doma jsme měli spoustu fotek mého pradědečka z dob, kdy byl v legiích. Když jsem je začal hledat a chtěl vše určitým způsobem ucelit, zjistil jsem, že babička je spálila. Když jsem se zeptal proč, řekla mi: „Vždyť jste se o to nikdo nezajímal, tak proč bych to schovávala.“

Od této chvíle chci přispět k tomu, aby už nikdo stejně jako já, nelitoval toho, co mohl udělat a neudělal to dříve. Některé informace, fotky a vzpomínky už nezískám, přesto věřím, že nové ještě přibudou. A zároveň jsem se rozhodl, že tyto údaje o mém pradědečkovi rozšířím i o kolegy z jednotky, tedy bratry 12. roty 4. pluku Prokopa Velikého.

Tímto Vás chci tedy oslovit, především potomky příslušníků 12. roty 4. pluku o poskytnutí informací a dalšího materiálu, který by podpořil moji myšlenku nezapomenout na životní osudy našich legionářských hrdinů. Jakýkoliv zapůjčený materiál Vám obratem vrátím.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a jakoukoliv informaci!

Petr Jurečka, pravnuk ruského legionáře

pjurda@centrum.cz