Historie

Historie 12. roty je neodmyslitelně spjata s historií 4. pluku Prokopa Velikého, který patří k nejslavnějším plukům ruské legie.

4. pluk byl založen 6. září 1917 a to uveřejněním telegramu vrchního velitele jihozápadní fronty v rozkaze č. 171 československé brigády, který právě nařizoval formování tohoto pluku. První posádkou mu bylo město Polonné na Ukrajině a prvním velitelem pluku byl plukovník ruské armády N. I. Šiškovskij, jeho zástupcem byl jmenován poručík Stanislav Čeček. Základ pluku tvořili účastníci bitvy u Zborova od 1., 2. a 3. pluku Československé brigády.

24. prosinec 1917 lze považovat za den vzniku 12. roty. V tento den byly k 4. pluku přeloženy dvě české roty ze Slovanského pluku (dříve Kornilovci) v počtu 152 mužů, a tak byla zřízena 4. rota pod velením prap. Mikuláše Janovského a 12. rota s velitelem Jiřím Tajbrem. Kornilovci přivedli též s sebou plukovní hudbu.

K 15. lednu 1918 měla 12. rota mimo 3 členů velitelství roty i 51 střelců. O rok později, mezi 9. – 15. květnem 1919 při odjezdu pluku ze Šardinska, čítala tato rota již 121 střelců a 5 důstojníků.