Zajímavosti

Víte, že…

Loď Amerika, která vyplula dne 23. dubna 1920 z Vladivostoku, v 10:00 hod dopoledne představovala 22. transport československých legionářů do naší vlasti.

Převážela 4. pluk Prokopa Velikého (tedy i 12. rotu), vezla také 5. pluk, 1. těžký a 1. muniční division, týlové intendantstvo, 10. – 13. sbornou rotu, nemocnici č. 1, dělostřelecké sklady a další osoby (např. 56 kolonistů a 133 žen vojínů), celkem tedy 6 321 osob. Trasa z Vladivostoku do Terstu představovala neskutečných 18 518 km, kapitánem lodi byl William Rind a velitelem 22. transportu pplk. Josef Kroutil. K překonání této trasy bylo potřeba 46 dní.

Loď Amerika, dříve německý dopravní parník téhož jména na námořní linii Hamburg – Boston, byla při vypuknutí evropské války internována Spojenými státy americkými. Když tyto vstoupily do války s Německem, přešla loď do rukou amerických a byla ustanovena k přepravě amerických vojsk do Francie.

Parametry lodi: délka – 690 stop, šířka – 76 stop, 10 palub, 150 kajut, 4 jeřáby, 12 loděk, 200 záchranných člunů a 7500 záchranných vest, výtlak – 42 000 tun. Loď poháněly 2 šrouby, střední rychlost 14 uzlů, maximum 17 uzlů.

zdroje:

Časopis 22. transportu československých legionářů, číslo 2, 13. května 1920

foto:

Soukromý archív – Petr Jurečka.

Almanach vydaný k oslavám 10. výročí založení pěšího pluku 4 Prokopa Velikého a ke sjezdu příslušníků 4. čsl. střeleckého pluku Prokopa Velikého a bývalého pluku 18 v květnu a červnu 1927, Hradec Králové, 1927.

Comments are closed.